مرکز بهداشتی درمانی نشتیفان خواف

 

 
 
 
 

 
درباره نشتيفان
 
 
 
 
 
پرسنل مرکز بهداشتی درمانی نشتیفان خواف
تلفن05325263432
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
1
معصومه

بلوريان

پزشک (مسئول مرکز)
2

هدی

یحیایی
پزشک
3
 نوراحمد
نورافروز 
کاردان محیط و مسئول امور اداری
4
 سلمان
شرافتي 
کاردان بیماریها
5
 سمیرا
آرمیده
کاردان بهداشت خانواده
6
مريم 
خوشنوا 
مامای پزشک خانواده

 مرضيه السادات
متولي 
مامای پزشک خانواده
8
 هما

باكفايت

مسئول آزمایشگاه
9
محمدجان 
صوفي مقدم 
پذیرش و سرایدار
10
 دوست محمد
 مبارك
راننده
 
پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن

آدرس ایمیل

1

 ايرج

كامران 

بهورز پايگاه يك نشتیفان

 5263499

 

2

 مريم

بليغ 

بهورز پايگاه دو نشتیفان

 5263632

 

3

گلبهار

يكدل

بهورز پايگاه دو نشتیفان

5263632 

 

4

فاطمه 

پاريز  

بهورز بياس آباد

 5733455

 

5

احمد 

تيموري 

خانه بهداشت رزان

5264445 

 

6

زينب

صبوحي

خانه بهداشت رزان

5264445  

 

 

 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب