مرکز خدمات جامع سلامت سلامی خواف

 

 
پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت سلامی خواف
 
تلفن:  05154323432   

 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
آدرس ایمیل
1
غلامحسین
آقایی پور
پزشک و مسئول مرکز
 
2

سیده فهیمه

حسن پورعلاف

پزشک
 
3
آذین سیفی               پزشک  
4

غلامرضا

سید احمدی

مسئول امور اداری
5

فاطمه

ترکمان سلامی

دندانپزشک
 
6

شمس الدین

 احمدپور

مسئول مبارزه با بیماریها
 

7

زهرا

كنعاني

مامای پزشک خانواده

 

8

الهه

ابراهیم پور

مامای پزشک خانواده
 
9
زهرا
ابراهیم بای
مسئول بهداشت خانواده
 
10
حمیدرضا
سوداگر
مسئول آزمايشگاه
 
11
مصطفی تیزچشم رودی مسئول بهداشت محیط  
12
 حسن
علیپور
 سرایدار
13
غلامعباس
صالحی
پذیرش
 
14
محمد
مهرعلی
راننده
 
15
اسماعیل
مهرعلی
راننده
 
 
 
پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
تلفن
آدرس ایمیل
1
 بي بي زهره
متولي 
بهورز سلامی 1
54323521 
2
معصومه  
 دلاور
بهورز سلامی 1
54323521 
3
كلثوم 
 بهلولي
بهورز سلامی 2
 54323163
4
طيبه 
تيموري 
بهورز علي‌آباد
 54453323
 
5
 حاكمه
تيموري 
بهورز قلعه نو
 58377738
 
6
 طوبي
 كريمي
بهورز حسن آباد
 554443300
7
كلثوم  
عامري 
بهورز احمد آباد
 54273322
8
نرگس 
 عامري
بهورز خیر آباد
54423272 
9
آرزو 
كارگزار 
بهورز هزار خوشه
 54453300

10

 علي‌اكبر

شعباني

بهورز علی اباد
 54453322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب