مرکز خدمات جامع سلامت سده خواف

 

 

تلفن : 3838   0515433
 
پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت سده خواف
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
1
حمیدرضا عرفانی فیروز نیا
پزشک (مسئول مرکز)
2
سمانه تیموریان
مامای پزشک خانواده
3
مصطفی
رحیمی
مسئول امور اداری و کارشناس بیماریها
4

زهرا

بررودی
مسئول بهداشت خانواده
4
عباس 
 رجائي
پذیرش و سرایدار
5
 حسین
پیرزاده 
راننده

 

پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
تلفن
آدرس ایمیل
1
 فرح
گودرزي 
بهورز سده 1
 4333662
 
2
 انسيه
 رشتخواري
بهورز سده 2
 4333209
 
3
علي اكبر 
 معاوندوست
بهورز سده2
 4333209
 
4
فاطمه 
عالمي
بهورز مزرعه شیخ
4473300
 

 

 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب