مرکز خدمات جامع سلامت سنگان خواف

 

 
 
مركز خدمات جامع سلامت سنگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرسنل مرکز بهداشتی درمانی سنگان خواف
 
تلفن 5223432-0532
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
آدرس ایمیل
1
علیرضا
 امین رضایی
مسئل مرکز (پزشک)
 
2
مصطفی
نائی
پزشک
 
3
ملیحه
مجاور
پزشک
 
4
ملیحه وکیل احراری
پزشک
 
5
سها
اسماعیلی
پزشک  
6
عبدالحق
جلالی
تکنیسین دارویی و مسئول امور اداري  JalaliSa1[at]mums.ac.ir
7
غلامرسول
رئیسی
کارشناس ارشد پرستاری  
8
زهره
قهره چی
بهیار  
9
 فردوس غالب مامای پزشک خانواده  
10
زهره اكبري مامای پزشک خانواده  
11
ساناز عظیمی ماماي پزشك خانواده  
12
محسنه فاضلی کارشناس بهداشت خانواده  
13
 عاطفه يوسفي
کاردان بهداشت محیط
Yousefisf1[at]mums.ac.ir
14
محمد تدیّن کارشناس بهداشت حرفه ای
14
 فروغ فیل بان کارشناس آزمایشگاه
15
مینا خدیو کارشناس آزمایشگاه  
16 آرزو يوسفي
کاردان آزمایشگاه Yousefisa3[at]mums.ac.ir
17
علیرضا آشکار کاردان بیماریها Ashkara1[at]mums.ac.ir
18
 محمد سلامتی مسئول پذیرش کاردان بیماریها
 19  قربانعلی یوسفی راننده
20 حسین رسولی راننده  
21 نورمحمد

جمعه پور

راننده  
22 عبدالحسین نانی رودی سرایدار  

 

بهورزان خانه های بهداشت تابعه
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الكترونيك

تلفن

1

 ماهور

خوافي 

بهورز پايگاه يك سنگان

Khafim1[at]mums.ac.ir

5224003 

2

فریده

طاهری

بهورز پايگاه يك سنگان

5224003
 3 زهره  جلالی  بهورز پايگاه يك سنگان

 5224003
 4  محمد کریمی  بهورز پايگاه يك سنگان

Karimimm1[at]mums.ac.ir
 5224003
5

طاهره 

خديو 

بهورز پايگاه دو سنگان

Khadivt1[at]mums.ac.ir

 5223255

6

 معصومه

جوان 

بهورز سنگان دو

Javanm1[at]mums.ac.ir

 5223255

7

سمانه

زمانی

بهورز سنگان دو

Adibim1[at]mums.ac.ir

 5223255

8

مرضيه 

طلايي 

بهورز برآباد یک

Talaeim2[at]mums.ac.ir

 5253100

9

غلامحسين

خوشرفتار

بهورز برآباد یک

Khoshraftargh1[at]mums.ac.ir

5253155 

10

معصومه

نیکو کلام

بهورز برآباد دو

Nikokalamm1[at]mums.ac.ir

 5253155

11

فاطمه

فرجامی

بهورز برآباد دو

 

 5253155

12

پروانه

جوان

بهورز نیازآباد

Javanp1[at]mums.ac.ir

5283299

13

فرح صادقي
بهورز بهدادین Sadeghibf1[at]mums.ac.ir 5313100
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب