مرکز خدمات جامع سلامت وحدت خواف

 

 
 
 پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت وحدت خواف
 
تلفن:    4222134-0515
 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

1

هدی

یحیایی

پزشك (مسئول مركز)

 

2

افسانه مطیع

پزشک

 

3

محسن

ستوده

کارشناس بهداشت محیط و مسئول امور اداري

 

4

جعفر

کریمی پور

كارشناس بیماریها

 

5

شراف الدین

صالحی

كارشناس بهداشت محیط

 

6

مرضیه اعظمی

كاردان بهداشت خانواده

 

7

 اعظم

دلاور

ماماي پزشك خانواده

 

8

 صیفوره

تازه

بهیار

 

9

عادله

میرزاثانی

مراقب سلامت  

10

ساناز

عرب

مراقب سلامت

 

11

حمیده

بهلولی

مراقب سلامت

 

12

مریم شهیر مراقب سلامت

 

13

میترا

خاکی

مراقب سلامت

 

14

ناعمه

رزم آرا

مراقب سلامت

 

15

جواد

میرزایی

پذیرش

 

16

منصوره

منصوری

کارشناس ومسئول آزمايشگاه

 

17

عاليه

قهستاني

كاردان آزمايشگاه

 

18

اسماعيل

مسرور

كاردان آزمايشگاه

 

19

رمضان

آشفته

كاردان آزمايشگاه

 

20

عبدالرئوف

مطابق

تکنسین و نمونه گیر

 

21

حوریه

ایزد پناه

نمونه گیر

 

22

فریبا

سبحانی مقدم

پذيرش آزمايشگاه

 

 
 
 پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

غوث الدين 

باكمال 

بهورز لاج

 4226796

2

فريده 

 تقديري

بهورز لاج

 4226796

3

سمیه

احمدی

بهورز لاج

4226796

4

زهرا

پورزمان

مراقب سلامت لاج

 4226796
5

شاه محمد 

مرادي 

بهورز گرازی

 4340495

6

محمد عثمان 

تيموري 

 بهورز حفیظ آباد

 4340267

7

مهین

تیموری

بهورز حفیظ آباد

4340267

8

 عبدالرحمن

خوش بين 

بهورز براکوه 

 4348695

9

ماه طلا 

 پاسبان

بهورز فایندر 

 4363225

10

 طلعت

قرباني 

بهورز چهارده 

 4373350

11

 فاطمه

اقبال 

بهورز سراب 

 

12

حبيبه 

 ساده

بهورز بندیوان 

 4463300

13

نجيب ا... 

 رودي

بهورز رزداب

 4293256

14

 آمنه

 رودي

بهورز رزداب

4293256

15

اسماعيل

قوامي

بهورز چهارده

4373350

         
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب