مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد خواف

 

 

 
 
پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت قاسم آباد خواف

تلفن: 05325723431
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
آدرس ایمیل
1
 مجتبي
فهمیده کبیری
پزشک (مسئول مرکز)
 
2
زهره
باعقیده
پزشک
 
3
فاطمه
دادپور
پزشک
 
4
حمزه
مشهور
دندانپزشک
 

5

حمزه
عرب
 مسئول امور اداری
 
6
مژگان

عظیمی

کارشناس بهداشت خانواده

 
7
محمد 
جوانشیری
مسئول آزمایشگاه
 
8
آتنا
زنگنه
کارشناس آزمایشگاه
 
9
فاطمه
عطایی
کارشناس بهداشت محیط
 
10
حجت
عرب
کارشناس بیماریها
 
11
الهه
خفاجه
پرستار
 
12
مهدیه
زنگنه
کارشناس مامایی،مسئول تسهیلات زایمانی
 
13
فهیمه
زنگنه
مامای پزشک خانواده
 
14
سیما
زنگنه
مامای پزشک خانواده
 
15
 رضا
عرب
پذیرش و سرایدار
 
16

بهشته

زنگنه

 خدمات

 

17
غلامحیدر
واعظی
راننده
 
18
چراغعلي 
 محمدي
راننده
 

 

پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
تلفن
1
 معصومه
 خفاجه
مراقب سلامت پايگاه يك قاسم آباد
 5723664
2
 شهربانو
 زنگنه 
مراقب سلامتپايگاه يك قاسم آباد
5724277 
3
فاطمه تاجیک
مراقب سلامت پايگاه دو قاسم آباد
5723612 
4
  معصومه
زنگنه
مراقب سلامت پايگاه دو قاسم آباد
5723395 
5
 محمد حسن
 عرب 
بهورز زوزن
5724323 
6
 زهرا
 تاجيك 
بهورز زوزن
5723907 
7
 معصومه
 عرب
بهورز زوزن
5723922 
8
 معصومه
 زنگنه ابراهیمی
بهورز ابراهیمی
 5723370
9
ساره  
ترحمي 
بهورز اسد آباد
 5713311
10
 مهدي
  صيدمحمدخاني
بهورز باغ بخشی
 5729121
11
 فاطمه
  صيدمحمدخاني
بهورز باغ بخشی
 5729121

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب