مرکز خدمات جامع سلامت علی آباد خواف

 

پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت علی آباد خواف
 
تلفن 5753420-051
 
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
ایمیل
1
امین
جوشن
پزشک (مسئول مرکز)
 
2
 فاطمه
 ملكي
مامای پزشک خانواده
 
3
عبدالاحد
بخششی
کاردان بیماریها،مسئول امور اداری
 
4
 فاطمه
عرب
کارشناس بهداشت خانواده
 
5
رضا
مسکنی
کارشناس آزمایشگاه
 
6
عیسی
خوشبخت
راننده
 

7

حسين

زنگنه

پذيرش-سرايدار

 

 

پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
آدرس ایمیل
1
قمر
رمضانی
بهورز علی آباد
 

2

محمد رضا

خوشبخت

بهورز علی آباد

 
3
انیس
الکتریک
بهورز بنیاباد
 
4
علی اکبر
کریمی
بهورز بنیاباد
 
5
فاطمه
گلنخ
بهورز ده خطیب
 
6
هاجر
کلندرزهی
بهورز کالشور
 
7
زهرا
جان بيگي
بهورزحسن آباد
 

 

 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب