واحد بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان خواف

 

 
 واحد بهداشت محيط  و حرفه‌اي شهرستان خواف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه‌اي
 
 
1) پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني

2) پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

3) نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

4) نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب

5) نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

6) نظارت بر عملكرد آموزشگاه بهداشت اصناف هماهنگي بااداره آب وفاضلاب شهري وروستائي

7) هماهنگي بااداره بازرگاني شهرستان وعضويت دركميسيون نظارت

8) هماهنگي با شهرداري و معاونت های زیر مجموعه

9) هماهنگي با مجمع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط-بازدید از کارگاه ها ، کارخانجات و سایر مجتمع های کارگری شهرستان، شناسائی و ارزیابی مشاغل

10)  انجام معاینات شاغلین کارگاه ها (موسسات، ادارات، تاکسیرانی و ...).

11)  تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارخانجات بطور ماهیانه.

12)  شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی جهت کاهش آنها و همچنین پیشگیری از حوادث و بیمار های شغلی.

13)  انجام عملیات بهداشت کشاورزی شناسایی، بازدید، کنترل عوامل زیان آور، تشکیل کلاس های آموزشی، انجام معاینات و ....

14)  انجام طرح های نور سنجی و صدا سنجی در کارگاه ها و کارخانجات و انجام اقدامات کنترلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اهميت بهداشت حرفه اي
  
 
   
حدود 45 درصد جمعیت دنیا و 58 درصد افراد بالای 10 سال در شمار نیروهاي کارجهانی قرار دارند.  تلاش آنها که بی تردید به توان ایشان بستگی دارد موجب استحکام پایه های اقتصادی جوامع می گردد.

بسیاری از افراد بیش از یک سوم زندگی پس از بلوغ خود را در محیط های مخاطره آمیز می گذرانند. طبق تخمین سازمان جهانی بهداشت در سال 1995 سالانه 68 تا 157 میلیون مورد بیماری شغلی در اثر تماسهای شغلی مختلف ایجاد می شود.

بهداشت حرفه ای از جمله باارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورهاست که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر
می گیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات انگیزش کار رضایت شغلی وکیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد.
   بیماریهای شغلی در اثر تماس مستقیم باعوامل مضر شیمیایی و بیولوژیکی و خطرات فیزیکی محل کار بوجود می آیند .اگرچه بنظر می رسد که اینگونه بیماریها شیوع کمتری نسبت به دیگر بیماریها دارند (یکی از دلایل مهم در این نگرش ناقص بودن زنجیره سلامت شغلی است که منجر به عدم کشف رابطه کار-عوامل زیان آور با بیماری های شایع درجوامع شده است 1-  در بسیاری از موارد اندام های هدف عوامل زیان آور بطور کامل مورد شناسایی محققان واقع نشده است 2- ترکیب دو یا چند عامل زیان آور باعث تشدید اثرات و یا تغییر اندام هدف می شود 3- در یک فرایند جدید کاری تعدادی ماده شیمیایی و یا بطور کلی شاغل را در معرض تعدادی از عوامل زیان آور قرار می دهد و...). اما شواهد دال براین مدعاست که گروه عظیمی از مردم بخصوص در کشورهای در حال توسعه مبتلا به اینگونه بیماریها هستند.نتیجه هرروزه بدلیل پیشرفت سریع  علوم پایه و تکنولوژی سیلی از عوامل زیان آور جدید ناشی از فرایندهای کاری کارکنان ،خانواده ها و مجاورین صنایع را در معرض بیماری های شغلی قرار می دهد.
 
در بسیاری از موارد بیماریهای شغلی به حدی شدید هستند که فرد مبتلا را ناتوان از انجام کار می سازد . مع ذالک دو عامل پیشگیری از آنها را آسان می سازد : اول اینکه عامل مولد اینگونه بیماریها قابل شناسایی اندازه گیری و کنترل است . دوم اینکه افراد در معرض خطر در دسترس می باشند و میتوان آنها را مرتبا تحت معاینه و درمان قرار داد . مضافا اینکه اینگونه بیماریها در صورت معالجه فوری در مراحل اولیه برگشت پذیر می باشند . در نتیجه تشخیص بموقع بیماریهای شغلی حائز اهمیت است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرمها و دستورالعمل‌هاي بهداشت حرفه‌اي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب