شرح وظايف واحد آزمايشگاه مركز بهداشت خواف

 

 

 
شرح وظايف واحد آزمايشگاه:
 
آزمایشگاههاي مرکز یک شهری و دیگر مراکز شهرستان با توجه به امکانات و تجهیزات فعلی، خود را ملزم به افزایش خدمات  بهینه آزمایشگاهی  به مردم دانسته و بر این امر مهم واقفند که ارائه این خدمات در نهایت منجر به افزایش کمی وکیفی سطح  سلامت وبهداشت همگانی جامعه مخصوصا مادران باردار می گردد.

 

 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب