واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

 
 
واحد سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت شهرستان خواف
  
 
 
پرسنل واحد
 
 
 
نام و نام خانوادگي
سمت
شروع خدمت
1
راضيه طاهري
كارشناس مامايي و مسئول واحد
1389
2
حميده عيدخاني
كارشناس بهداشت خانواده
1381
3
فريبا بركت
كاردان بهداشت خانواده
1383

4

ام البنين صداقتي

كاردان بهداشت خانواده

 

 

 
 
 سلامت كودكان
 
 
سلامت سالمندان و ميانسالان
 
 
سلامت باروري
 
بوكلت‌ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فعاليت هاي انجام شده در واحد سلامت خانواده در سال 1390
 
1) تدوين و اجراي برنامه عملياتي
2)‌ برگزاري كارگاه شيرمادروهفته شيرمادرو كيته شيرمادرو بازديدازداروخانه ها
3) برگزاري جلسات داخلي با كاردانان بهداشت خانواده و مامائي مراكز
4) ‌تهيه پمفلتها و تراكتهاي آموزشي مرتبط
5)‌همكاري در برگزاري همايش ژنتيك
6)‌ برگزاري جلسه تخصصي سلامت خانواده فرمانداري
7) برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت پرسنل خانم ادارات
8) بازديد ماهيانه از خانه هاي بهداشت
9) پايش فصلي تيمهاي سلامت
10)‌ برسي آمارها و شاخص گيري و ارسال تذكرات لازم به مراكز
11) ارائه گزارش سلامت باروري و مرگ مادر به استان
12)برگزاري همايش هفته جمعيت و فعاليتهاي مربوطه
13)‌برگزاري كلاسهاي مشاوره قبل از ازدواج
14)‌بررسي درخواستهاي اقلام داروئي وبهداشتي ارسالي از مراكز و تقسيم داروئي
15) برگزاري بازآموزي مانا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب