واحد بهداشت روان ،اجتماعی و اعتیاد شهرستان خواف

 

 
 
 
 
واحد بهداشت روان ،اجتماعی و اعتیاد مركز بهداشت شهرستان خواف
 
 
مسئول واحد:
 
منيدا با اطلاع
 
كارشناس ارشد روانشناسي
تاريخ شروع به كار: 1385
 
 
اهميت بهداشت روان
 
بهداشت روان یک زمینه تخصصی در محدوده روانپزشکی است وهدف آن ایجاد بهداشت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماریهای روانی ، کنترل عوامل موثر در بروز آن ، تشخیص زودرس ، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است.
 مجریان این واحددرمراکز بهداشتي درماني، پزشکان تیم سلامت، کاردانان كارشناسان مبارزه بابیماریها و بهورزان می باشندکه وظیفه مراقبت ازبیماران اعصاب وروان شامل: ارائه خدمات بیماریابی، ارجاع، پیگیری و آموزش طبق دستورالعمل موجود در مراکز و خانه های بهداشت را عهده دار مي باشند.
 
 
 
 
 
 
فعاليت هاي انجام شده در واحد
 
1)برگزاری کارگاه منطقه ای پیشگیری ازسوءمصرف موادبامیزبانی شش شهرستان ونماینده های ادارات وپرسنل مرکزبهداشت ودرمان
2) برگزاری برنامه هاي هفته اعتیاد
3)‌ ارسال شاخصها وحدانتظار اهداف برنامه عملیاتی و آمارماهیانه بیماران
4) ارسال آمارماهیانه موارداقدام به خودکشی
5) همكاري با ديگر واحدهاي ستادي جهت انجام
6) ارسال آمارآموزشی پیشگیری ازسوءمصرف موادبصورت فصلی به استان
7)‌ برگزاري جلسات آموزشي در ادارت ديگر شهرستان
8) تدوین برنامه عملیاتی سالیانه جهت شهرستان وارسال به مراکز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه هاي آينده واحد
 
1)‌همکاری باسازمان تبلیغات اسلامی جهت برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی ائین همسرداری فرزندپروری
2)ارائه خدمات مشاوره درکلینیک ترک اعتیاددولتی
3)‌‌ همکاری با آموزش وپرورش دربرگزاری کارگاه آموزشی بهداشت روان
4)‌هماهنگی باتمامی مراکزبهداشتی درمانی جهت آموزش دانش آموزان درمدارس
5)‌ برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات آموزشی جهت گروههای آسیب پذیر(دانش آموزان-دانشجویان-سربازخانه ها)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب