منشور اخلاقي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

منشور اخلاقي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
 
 
 
 
 
1- ما دانشگاهیان خود را متعهد به خدمت مشفقانه به مراجعین دانسته، کرامت انسانی آنان را ارج می نهیم و جلب رضایت الهی و عمل در چهارچوب مقررات و قوانین را وظیفه شرعی خود می دانیم .

2- به مصداق روایت "ان جمیل الله و یحب الجمال"، آراستگی ظاهر، رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی، عدالت و انصاف را سرلوحه برخورد با گیرندگان خدمت قرار می دهیم .

3- روحیه همکاری و گروهی کارکردن همراه با متانت، خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمت بمردم، خویشتن داری و شکیبایی را وجهه همت خویش قرار می دهیم.

4- امانتداری، رازداری،حفظ اسرار ارباب رجوع بویژه بیماران، انتقادپذیری، رفتار یکسان و برابر با مراجعین را از یاد نخواهیم برد.

5- استفاده صحیح از امکانات سازمان، پرهیز از اسراف و تبذیر، انجام امور بر اساس اصل مشارکت و همدلی و رعایت سلسله مراتب اداری را لازمه کار خود می دانیم.

6- نظم و ترتیب در امور،مدیریت مناسب زمان، انجام وظایف محوله با جدیت و تلاش مستمر، مورد توجه کامل ما قرار خواهد گرفت.

7- تلاش جهت تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار، ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد، پرهیز از تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت و خبر چینی را وظیفه شرعی خود می دانیم .

8- تهیه و ارائه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی به ارباب رجوع، تجهیز و آماده سازی فضای مناسب سازمانی بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر به مشتریان را مورد توجه کامل قرار خوهیم داد.

9- ارتقاء سطح سلامت مردم در همه ابعاد، ارائه خدمات بهداشتی مناسب، درمان صحیح و بموقع بیماران و آموزش نیروهای متخصص و متعهد را سرلوحه کار خود قرار می دهیم .
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب