بخش داخلي و جراحي مردان بيمارستان 22 بهمن

 

 

 

بخش داخلي و جراحي مردان بيمارستان 22 بهمن خواف
سرپرستار
 آقاي مرتضی باختر
پرسنل پرستاري
آقايان: مرتضی باختر ، یونس موحدي، منوچهر خزایی ،علیرضا رنجبر ،حسین رضوانی ،ایمان منصوری
خانمها:مریم باختر ،فریده جلالی ،مهین همه چیز فهم ،فهیمه غفاری ،سمانه قادری ،مهسا باعمر،
ضريب اشغال تخت
70%
متخصصين
داخلي: آقاي دكتر حنفی (متخصص داخلی )
دكتر لاله عباسی (متخصص داخلی)، خانم دکتر میترا دری(متخصص قلب وعروق)
 
كمك بهياران
آقايان:علی وزیری
منشي
خانم زهراحاجی زاده
خدمه
اقای غلام رسول پنهانی،شیرمحمد نور افروز،

 

 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب