بيمارستان 22 بهمن خواف

 برکشت به صفجه اصلی

جناب آقای محمدحسن نمائی مدیر بیمارستان در سال1397 
  
متخصص بیهوشی
معاون درمان و رئيس بيمارستان 22 بهمن خواف
 
آدرس:خواف-ميدان معلم-بيمارستان 22 بهمن
تلفن : 4229501-0532
نمابر :4224164-0532

 پست الكترونيك: 

 

 
 

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان به 40 تخت‌خواب افزايش يافت. بخش‌هاي داخلي، اطفال، جراحي و اتاق عمل تاسيس گرديد و با جذب متخصصين داخلي، جراحي عمومي، زنان و اطفال، خدمات تحصصي‌تري به بيماران ارائه شد.

در سال 1380 تعداد تخت‌هاي بيمارستان به 64 تخت‌خواب افزايش يافت. در اين سال بخش‌هاي تخصصي دياليز و CCU افتتاح گرديد و در حوزه پارا كلينيك نيز سونوگرافي و آندوسكوپي فعال شدند.

در تاريخ 8/8/1388 ، بيمارستان 96 تختخوابي بيمارستان 22 بهمن با نقل مكان از محل قديم يه مجل تازه تاسيس افتتاح گرديد و فرايند توسعه كمي و كيفي بيمارستان با توجه به فضاي جديد و الزامات و نياز هاي شهرستان سرعتي قابل ملاحظه به خود گرفت؛ به طوري‌كه  بعد از يك سال، پروانه بيمارستان و تعداد تخت هاي آن به 116 تخت‌خواب افزايش يافت.

توسعه و پيشرفت هاي صورت گرفته اگر چه براي مجموعه كاركنان و مديران بيمارستان 22 بهمن و شبكه بهداشت و درمان به خاطر خدمت‌رساني مناسب‌تر به همشهريان عزيز قابل ارزش و افتخارآفرين مي باشد، اما حركت در مسير توسعه كمي و كيفي توقف ناپذير خواهد بود.

 
                                                                                                  بیمارستان116تختخوابی 22بهمن خواف


 
                                            
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب