بخش راديولوژي بيمارستان 22 بهمن خواف

 

 
 
 
 
 
 
بخش راديولوژي بيمارستان 22 بهمن خواف
 
 
مسئول بخش راديولوژي: خانم یوسفی
 
متخصص راديولوژي: خانم دكترالهه مودودی
 
پرسنل: خانم‌ها: زهرا يوسفي ،‌ آلاله تدبیری ، وحیده یاربی ، زهره قاسمی ، افسانه محمدی
اقایان:محمد داود مشعوف ،رامین سلیمانی ، محمد شهسواری لاجی ، مجید جامی رودی
خانم زهرا دوراندیش : سونوگرافی
 
خدمه: آقاي زوری
 

 

 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب