بخش ICU

 

نام بخش

ICU جنرال

مسئول بخش

آقاي نيك محمد صديق

کارشناسان پرستاری

آقایان : حسین قاسم زاده - بهزاد خوشنوا - كيوان خادمي – ميثم پناهي

خانم ها: بهناز بي زوال- فاطمه رستمي كيا- مريم قانعي – زهرا گريز

متخصصین محترم

آقای دکتر حنفی(متخصص داخلی ) آقای دکتر جبار ایمانی ( متخصص داخلی) آقای دکتر ایزدی(جراح عمومی) و آقاي دكتر رضا صاحبكار- متخصص بيهوشي

پرسنل خدمات

تنظیف بیمار: احمد کریمی  خدمات: اقاي محمد رضا زنگنه – آقاي علي عرب

تعداد تخت ها

4تخت عادي ويك تخت ايزوله

شماره تماس

05154229501 الی 5     داخلی 217 و 218  خط مستقیم:54229507

شرح فعالیت

پذيرش وارائه خدمات به كليه بيماران بد حال ونيازمند به مراقبت ويژه اعم از داخلي ،جراحي،قلب،اطفال،زنان و...بطوري كه كليه اقدامات تشخيصي ودرماني جهت بيماران انجام مي شود وبدين منظورتعداد3عددونتيلاتوردربخش موجوداست كه موردنياز بيماران بامشكلات تنفسي واختلالات مغزي باكاهش سطح هوشياري مي باشد.ونيز تعداد6عدددراپرنيز براي داروهاي حساس وشرايط اضطراري بيماران ونيز ساير تجهيزات لازم براي اين بيماران دربخش موجود مي باشد.

 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب