مرکز خدمات جامع سلامت چمن آباد خواف

 

پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت چمن آباد خواف


تلفن : 05324283431
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

1

سیما عباسی

پزشک (مسئول مرکز)

 

2

سوسن

براری

پزشک

 

3

سید محمد ایمانی

پزشک

 

4

ثمر رحیم پور

دندانپزشک

 
5

محمدرضا

امانتی

کارشناس بيماريها و مسئول امور اداري

 

6

ساناز

مهراسبی

کارشناس بهداشت محیط

 
7

خالد

تدبیری

کارشناس آزمایشگاه

 

8

محمد

احراری

کاردان آزمایشگاه

 

9

فهیمه

عبدی

پرستار

 

10

سيمين 

بي بضاعت

مامای پزشک خانواده

 

11

زهرا 

پورزمان 

مامای پزشک خانواده

 

12

زهرا

هراسان

كاردان بهداشت خانواده

 
13 حمیدرضا

زارع ولی آبادی

مسئول پذیرش و سرایدار

 

14

سعيد 

زارع ولي آبادي 

راننده

 

15

ابراهيم

قدرتي

راننده

 
 
 پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
تلفن
آدرس ایمیل
1
 كلثوم
شريفي 
بهورز چمن آباد
4283751 
2
حسين
شريفي
بهورز چمن آباد
4283751
3
 رمضانعلي
 طاهري
 بهورز خلیل آباد  4313592
4  پروين
 
 رحمانپور  بهورز خليل آباد  4313592
 5  غلام نبي  شيرواني
 بهورز روح آباد  4313600
 6  فاطمه  اورنگ  بهورز روح آباد
 
 4313600
 7  رحيمه  ميرزايي
 بهورز نصر آباد  4283065
 8  شايسته
 براتي
 بهورز عباس آباد  4393400
 9  زهره سلطانیان  بهورز عباس آباد  4393400
 10  زهرا
 جعفري
 بهورز ولی آباد  4283831
11
 صفيه  كلالي  بهورز سیجاوند  4433322
12
 كلثوم
 
 زنگنه  بهورز شهرک  4413431
13 نجیبه زنگنه بهورز شهرک 4413431  
14 راحله
محمدي
بهورز صید آباد 4283805  

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب