واحد فنی و تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
واحد فنی و تاسیسات شبکه بهداشت و درمان خواف
 

مسئول واحد

ابراهیم شاهقاسی

 
 
شرح وظایف
 
1-          بهره برداري از تأسيسات حرارتي و برودتي .
2-          تعمير پمپ و دستگاههاي بخاري، كولر – تعويض لوله ها و لامپ ها .
3-         تعمير و تعويض رادياتورها و ساير تاسيسات حرارتي و برودتي .
4-          انجام امور عايق بندي و لوله كشي و ... نصب موتورهاي آب و برق .
5-          بهره برداري و تعمير كليه لوازم تأسيساتي .
6-          آزمايش كليه دستگاهها به منظور حصول اطمينان از صحيح كار كردن آنها در فصول  مختلف.
7-          انجام ساير امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق . 

 

 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب