واحد کارپردازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
 
واحد کارپردازی شبکه بهداشت و درمان خواف
 
 مسئول واحد:
 موسی جلیلی

 

 شرح وظایف
 

دريافت ودرخواست خريد وبررسي آنها قبل از خريد

خرید لوازم و تجهیزات اداری

 تحويل اجناس خريداري شده به انبار وتكميل امضاء حواله هاي اجناس ودريافت رسيدانبار

 پيگيري سند ورفع اشكال احتمالي سند

 خريد برخي اجناس جهت مراسمها وجشنها

 گرفتن اجناسي كه ازطريق باربريها ، از شهرستانها خريداري شده است

بررسي درخواست خريد وتحويل اجناس خريداري شده به انبار وتحويل حواله ورسيد انبار

 مرتب كردن سند وتكميل وامضاء ، مهر وحداقل بهاء وارسال به حسابداري

 تنظيم فاكتور ها ودرخواست خريد وتكميل امضاء جهت حسابداري                             

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب