واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان خواف
 
مسئول واحد:
عبدالحکیم همه چیز فهم
پرسنل:
عبدالواحد ثروتی
علی انصاری فدکی

 
 
 
شرح وظایف
 

1-          نظارت مستقيم بر نگهداري آمار وسائط نقليه .

2-         نظارت مستقيم بر انجام امور بيمه و شماره گذاري و تصادفات خودروها .

3-         كنترل و نظارت بر كار راننده ها.

4-         پيش بيني لوازم يدكي ، استهلاكي ، مصرفي ، ابزار آلات و لوازم مورد نيازخودروها و درخواست آنها .

5-         نظارت بر نحوه استفاده از اتومبيلهاي تحت كنترل نقليه.

6-        نظارت و كنترل و توزيع خودروها و بهره گيري صحيح از آنها در واحد ها .

7-        حفظ و حراست كليه خودروها و نظارت بر تحويل و تحول آنها.

8-        نظارت و كنترل حضور و غياب، مرخصي و مإموريتهاي راننده.

9-     نظارت و كنترل نمودن سوخت مصرفي خودروها .

10-     انجام ساير وظائف مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب