امور دارو شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
 
امور دارو شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف 
 
 
 
 

همكاران واحد

نام و نام خانوادگي
سمت
سال شروع به كار
 
آدرس پست الكترونيك
دكتر جلال جامي رودي
مسئول واحد
1377

فضل مالك موحدي
تكنسين اموردارويي
1367

غلامحسين متفكر رودي
تكنسين اموردارويي
1375

عباس زنگنه
كمك انباردار
1386

 
 دلاورملکانی مسول اموردارویی مرکزبهداشت شهرستان خواف
 
 
 
 

شرح وظايف

1) تهيه،تدارك و توزيع كليه داروها و تجهيزات مورد نياز  مراكز، بيمارستان
2) تدوين برنامه عملياتي با هدف دسترسي به داروي سالم
3) بررسي نسخ پزشك خانواده
 4)كنترل شرايط نگهداري دارو در انبار ، مراكز،خانه هاي بهداشت
5) آگاهي ازموجودي انبارها،نظارت بر نگهداري داروها، ،برنامه ريزي درتوزيع سه ماهه داروها
6) اطلاع رساني به پزشكان،داروسازان و دارويارانتيم سلامت در راستاي تجويز منطقي دارو
7)‌ انجام بازديدهاي دوره اي منظم با ارائه برنامه از مراكز تابعه
8) برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت بهورزان و داروياران
9)‌عقد قرارداد با داروخانه‌هاي بخش خصوصي و واگذاري ارائه خدمات دارويي
 
 
 
 
 
 

برنامه‌هاي آينده واحد

1)‌ ارتقاء داروخانه هاي مراكز (ارائه خدمات در مدت زمان بيشتر و در مكان بهتر)
2) اجراي نرم افزار جديد دارويي درهمه مراكز تحت شبكه
3)‌ بررسي نسخ وبهينه كردن هزينه كرد اعتبارات دارويي
4)‌ بهبود واستاندارد سازي مكانهاي نگهداري دارو در راستاي سلامت دارويي
5)‌ به‌كارگيري نرم افزار دارويي نوين مالي در انبار دارو و رفع مشكلات نرم افزار
6) پيگيري مداوم وضعيت اعتبارات موجود، درآمدهاي دارويي در بيمارستان و مراكز و ارائه راهكار جهت افزايش درآمدها
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب