حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
 
علیرضاحورانی
مسئول حراست
.
شرح وظایف:
 
1. استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسيسات و مدارک محرمانه

  2. برنامه ريزی ، سازماندهی ، نظارت و هدايت کليه فعاليت ها و اقدامات حراستی

  3. مراقبت و نظارت بر کليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان مؤسسه متبوع برای مقابله با حوادث غيرمترقبه و همچنين حسن اجرای خط مشی و هدف های تعيين شده

  4. تهيه و ابلاغ بخشنامه ها ، آئين نامه ها ، مقررات و توصيه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پيشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقايص و بهبود روشهای حراستی مستمر به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش های لازم

  5. انجام کليه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سيم و با سيم دستگاه متبوع

  6. دريافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه

  7. کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهيه گزارشات مورد لزوم

  8. انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

 

 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب