مراسم تجلیل بازنشستگان

مراسم تجلیل از پرسنل سالمند و بازنشسته شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف با برگزاری مراسمی از پرسنل و بازنشستگان سالمند این اداره تجلیل و قدردانی کرد

با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف جناب آقای دکتر علی ایزدی

معاونت محترم بهداشتی جناب آقای دکتر جلال جامی

حضور گرم پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

و صرف صبحانه

 

 

 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب