تقدیر و تشکر

همکارمحترم جناب آقای حسین احمدموحدی

بااحترام به پاس تجلیل ازکسب عنوان برترین وفنی ترین بازیکن فوتسال

در دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان حراست دانشگاههای سراسرکشور،

ضمن آرزوی توفیق روزافزون، صمیمانه ازشما تشکرو قدردانی می گردد.

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خواف

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب