خبر بهداشتی

شرح اخبار شبكه بهداشت و درمان خواف

 

 
مركزبهداشت شهرستان خواف و بيمارستان 22 بهمن خواف  در گزارش واحدهاي پيشرو در انجام اقدامات و پروژه‌هاي بهبود (تعالي سازماني) در گروه "عالي" قرار گرفتند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نواخته شدن زنگ سلامت در دومین روز از هفته سلامت

 

 
 

 
زنگ سلامت همزمان با دومین روز از هفته سلامت در روز شنبه، 25 فروردین ماه 1391 در دبیرستان دخترانه صالحین شهرستان خواف نواخته شد.
 
 

 

 
 
 
 

موفقیت شبکه بهداشت و درمان خواف در اخذ گواهینامه تک ستاره

 

 

 
           شبکه بهداشت و درمان خواف به مدت یک سال موفق به اخذ گواهینامه تحول و تعالی "یک ستاره"گردید. طبق ازیابی های به عمل آمده و بعد از برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی و اجرای طرح های مختلف بهبود در این شبکه گواهینامه یک ستاره تحول و تعالی به این شبکه اعطا گردید.
 
 
 
 
   
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب