برگزاری جلسه هماهنگی بسیج نوروزی 96

درتاریخ 3/12/95 براساس دعوتنامه قبلی جلسه برون بخشی بسیج سلامت نوروزی با حضور مدعوین دردفتر معاون بهداشتی برگزار گردید ، درابتدا آقای دکتر جامی معاون بهداشتی با ذکر اهمیت همکاری بین ادارات در راستای ارتقاء سلامت جامعه پرداخت و درادامه مهندس دادپور به گزارش عملکرد سامانه جامع بازرسی ، سامانه شکایات مردمی (190) و مجهز شدن بازرسان بهداشتی به دستگاه های کنترل نمک ، بارآلودگی و PH مواد غذایی و ضرورت برخورد جدی با متخلفین از مواد غذایی درجهت پیشگیری از بروز طغیان و تهدید سلامت افراد جامعه پرداخت و پس از آن ریاست اداره اماکن عمومی  نیروی انتظامی ، ریاست اداره تعزیرات حکومتی ، ریاست اداره صنعت ،معدن و تجارت و رئیس اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان و شیرینی پزان به بیان برنامه ها و اهمیت همکاری پرداختند.


بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب